Organisationsudvikling

Corporate X-Ray

Analyser viser, at topledelsen sjældent har det sande billede af, hvem virksomhedens vigtigste og indflydelsesrige medarbejdere er, deres ’mindset’, og om de samarbejder eller modarbejder strategien.

Med det traditionelle organisationsdiagram har direktionen udstukket de visuelle rammer for, hvem der udgør virksomhedens formelle beslutningstagere, men har disse ledere reelt den indflydelse, som direktionen har besluttet? Og arbejder medarbejderne for eller imod ledelsen? Hvilke meninger kommer til udtryk ved kaffemaskinen, og stemmer de overens med ledelsens ønsker?

Det ærlige svar er: "Det ved vi ikke med sikkerhed.”

Usikkerhed understøttes af analyser

Usikkerheden understøttes af analyser, der viser, at ledelsen sjældent ved, hvordan den uformelle indflydelse - eller magt - i virkeligheden flyder i organisationen, og at de formelle beslutningstagere måske slet ikke har den indflydelse, eller når så langt ud, som ledelsen har besluttet.

Stik mod hensigt og organisationsdiagram ledes mange virksomheder derfor nedefra og op, hvormed topledelsen sjældent har det sande billede af, hvor den skal henvende sig, hvis den f.eks. skal finde kreativitet, handlekraft, energi eller viden blandt de ansatte. Således ligger de stærkeste ressourcer i organisationen ofte gemt.

Corporate X-Ray leverer svaret

Med analysen "Corporate X-Ray", udviklet af Kjerulf & Partnere, leverer vore konsulenter en rapport til virksomhedens topledelse, som efter en enkel spørgeskemaundersøgelse præsenterer et grafisk overblik over indflydelsesfordeling, samarbejde m.m. i organisationen.

Med Corporate X-Ray i hånden kan ledelsen bl.a. se...

 • hvordan Kreativitet, Viden, Energi og Handlekraft er fordelt.
 • hvordan samarbejdet er imellem afdelingerne/enhederne.
 • hvad organisationens ’mindset’ er.
 • hvem de vigtigste medarbejdere i virkeligheden er, og hvor de sidder.
 • og meget mere...

  Hvilke meninger kommer til udtryk ved kaffemaskinen, og stemmer de overens med ledelsens ønsker?

  Flaskehalse, silokonger, brobyggere eller teamplayere?

  Corporate X-Ray viser endvidere grafisk, hvor ’flaskehalsene’, ’brobyggerne’, ’silokongerne’ og ’teamplayerne’ sidder, om eksperterne er tilgængelige for resten af organisationen samt hvilke afdelinger, der er særligt energigivende og kreative.

  Afdelingers samarbejde

  Med analyseresultatet i hånden får ledelsen et overskueligt, grafisk indtryk af samarbejdsrelationerne i virksomheden, og om det store potentiale for effektivitet udnyttes optimalt, når to afdelinger efterspørger et øget fælles samarbejde.

  Corporate X-Ray er ikke en trivselsanalyse, men et strategisk ledelsesværktøj...

  Strategi og innovation

  Endvidere viser Corporate X-Ray for ledelsen, hvor de engagerede og innovative medarbejderne sidder, og om der eksisterer grupper i organisationen, som slet ikke har forstået den nuværende strategi – eller måske er direkte uenige og derfor modarbejder den.

  Dit udbytte

  Corporate X-Ray giver et realtidsbillede af, hvad der foregår bag facaden i organisationen. Data kan kobles med diagnostiske spørgsmål omkring de formelle og uformelle magthaveres syn på fx. Strategi, Ledelse, Innovation og andre interessante områder.

  Analysen giver endvidere et opdateret kort over, hvor nøglespillerne i organisationen befinder sig, og hvordan de kan aktiveres.

  Corporate X-Ray giver med andre ord en unik adgang til opdateret strategisk ledelsesinformation.


  Ring til os på tlf. 3313 1344 eller benyt formularen på denne side og modtag yderligere information eller en uforpligtende og inspirerende præsentation.

  Kontakt os

  Ring på tlf. 3313 1344

  Send mig info om...

  Corporate X-Ray