Executive Coaching

Coaching

Coaching er personlig og fokuseret én-til-én sparring, der gør fokuspersonen i stand til at udnytte sit potentiale og øge sine præstationer.

Kjerulf & Partneres erhvervscoaches er erfarne erhvervspsykologer med solid erhvervspsykologisk og forretningsmæssig baggrund inden for ledelse og udvikling af ledere.

 

Din personlige erhvervscoach

Coaching er en gennemprøvet og resultatskabende proces, som hjælper dig med ændringer i livet og fører dig derhen, hvor du ønsker at være, eller lærer dig at ændre adfærd og handle anderledes. Coaching er en lærings- og udviklingsproces, der bygger på konfrontation med konkrete og aktuelle styrker og udviklingsbehov, identificeret gennem indledende assessment og analyse.

 

Opnå resultater med ledercoaching

Kjerulf & Partneres coaching benyttes af kunder, som ønsker at optimere ledelses-effektiviteten via målrettet og professionel fokus på det personlige lederskab. Gennem ledelsescoaching eller executive coaching skabes øget indsigt omkring det personlige og forretningsmæssige potentiale samt udviklingsbehov.

Vores coachingmetoder bidrager målbart til øget effektivitet og lønsomhed ved at optimere den forretnings- og ledelsesmæssige fokusering.

 

Hvem er coaching for?

Ledelsescoaching er designet til dig, der ønsker individuel ledertræning, hvor kendskab til og udvikling af egne kompetencer – det at finde sin personlige lederstil og det at være klædt på til at håndtere vanskelige ledelsessituationer – er i fokus.

Executive coaching er for ledere og specialister på det strategiske niveau, som ønsker at arbejde individuelt med personlige og professionelle udfordringer.

Igennem coaching låser vi op for lederes potentiale til at maksimere deres egen præstation.

Skræddersyede coachingforløb

Alle forløb er skræddersyet til den enkeltes individuelle behov og afstedkommer en vedvarende personlig og professionel udvikling. Ved opstart af forløb foretages altid en grundig analyse, således at den enkelte tildeles lige netop den ledercoach og erhvervspsykolog, som professionelt og personligt matcher den pågældende.

 

Lær at coache - coachingkursus for ledere og medarbejdere

Vi tilbyder individuelt tilpassede coachingkurser baseret på metoderne i "Executive Coaching" af Blichmann & Kjerulf samt grundbogen "Basis Coaching" af Stig Kjerulf. Kontakt os for at høre mere om mulighederne, hvis din organisation gerne vil implementere coaching som værktøj. Vores undervisere er erfarne erhvervspsykologer med mange års praktisk coachingerfaring og velfunderet metodeberedskab.

Kontakt os på tlf. 3313 1344 for yderligere information eller benyt formularen på siden.

Kontakt os

Ring på tlf. 3313 1344

Send mig info om...

Coaching