Om os

Bøger fra Kjerulf & Partnere

Med udgivelse af bøger om talent og ledelse søger vi at finde nye måder at flytte gamle forhindringer samt udfordre vante forestillinger.

Ledelse, handlekraft, coaching, stresshåndtering, talentudvikling, dyrkning af potentiale. Hos Kjerulf & Partnere tager vi vores egen medicin og udfordrer dagligt vores egne vante forestillinger i en bevidst satsning på aldrig at stå i stampe, i stilstand og selvtilfredshed.

Når vi således tester holdbarheden af vante forestillinger og søger at finde nye måder at flytte gamle forhindringer, bliver vi klogere på vores kernekompetence: Erhvervspsykologien.

Til fordel for vore kunder

Vore kunder skal naturligvis nyde godt af, at vi tester og udfordrer normer og vaner. I samarbejde med anerkendte universiteter udgiver vi derfor et omfattende forfatterskab af ledelseslitteratur, og flere af vores bøger er blevet uomgængelige standardværker og bestsellere på Gyldendal Business.

Konsulenterne har solid erhvervspsykologisk og forretningsmæssig baggrund og mange års erfaring.

Når en ny bog er skrevet, spørger vi straks os selv: Kan det mon ikke gøres bedre? Således er vores kunder sikret, at vi fortsat vil inspirere og udfordre dem.

Vores ledelseslitteratur

Herunder er en liste over vore bogudgivelser. Alle nedenstående omtaler er taget fra de respektive forlags hjemmesider.

 

FRA POTENTIALE TIL TALENT

Af Stig Kjerulf og Lone Schilling Andersen (Gyldendal Business)

Omtale: Bogen giver to garvede erhvervspsykologer og konsulenters bud på, hvordan virksomheder kan gøre talentarbejdet til en succes for både talent og virksomhed og ikke den skuffelse, som det alt for ofte ender med. Bogen hjælper med at identificere talent og tager fat i den kontekstuelle sammenhæng, som giver det enkelte talent de bedste udviklingsmuligheder.

Forfatterne stiller skarpt på identifikation og udvikling af talent og på, hvilke faktorer der er afgørende for fastholdelse af talentet, når talentprogrammet er gennemført.

Talent kommer til udtryk på mange måder og identificeres i spændingsfeltet mellem intellekt og emotionel intelligens, mellem abstraktionsevnen og evnen til at håndtere kompleksitet. Dertil skal lægges det personlige mod og passionen for opgaven.

Holder man op med at være talent, bare fordi talentprogrammet er forbi? Sandsynligvis ikke – men ofte opstår et dødvande, som får mange talenter til at søge videre. Det skal man arbejde med i de enkelte
virksomheder.

Det er afgørende for talentudvikling, at der er en række individuelle vilkår i udviklingsforløbet, der skal tilgodeses i et udviklingsprogram. Bogen tager fat i, hvordan det gøres kvalificeret.

PERSONLIG HANDLEKRAFT

af Stig Kjerulf (Gyldendal Business)

Omtale: En stærk personlig handlekraft giver et mere kvalitetsbevidst liv og en større lykkefølelse. Det er budskabet i Personlig handlekraft, der handler om, hvordan du, hvad enten du er mand eller kvinde, ung eller gammel, skærper din personlige handlekraft.

Forudsætningen er, at du har mod på at gå på opdagelse i din egen personlighed for at opnå større selverkendelse. Bogen guider dig til større selvindsigt på alle de områder, der tilsammen udgør handlekraftens DNA. På den måde får du mulighed for at sætte ind på de rigtige steder og dermed energi til processen med at udvikle din handlekraft.

De mange eksempler giver kød og blod til de psykologiske teorier bag handlekraft. Samtidig kobler Stig Kjerulf den skelsættende nye handlekraftteori med teorien om positiv psykologi og giver den ekstra liv og indhold ved at gøre den handlingsrettet.

MAGT OG AUTORITET I LEDELSE

af Lone Schilling Andersen (L&R Business)

Omtale: Moderne medarbejdere motiveres og inspireres ikke af regler, diktater og procedurer fra lederen. Lige så lidt som de motiveres af den konturløse leder, der er veg og holdningsløs og svajer som et siv i vinden.

En leder må bringe sin personlighed, sine værdier, erfaringer og holdninger i spil for at opnå den autoritet, som er afgørende for, at medarbejderne får tillid til lederens beslutninger og ønsker at følge dem.

Magt og autoritet går hånd i hånd, og ingen leder kan nøjes med et af elementerne. Hvordan det indbyrdes forhold mellem de to kan og skal være afhænger af organisationen, ledelsesformen og af lederen selv, men skal lederen have succes som leder og trives og vokse med opgaverne, skal han praktisere såvel magt som autoritet.

HANDLEKRAFT - KUNSTEN AT EKSEKVERE

Af Stig Kjerulf og Tune Hein (L&R Business)

Omtale: Du kender uden tvivl mennesker, der snakker, og så kender du dem, der gør noget ved det. Ligesådan forholder det sig med organisationer. Nogle planlægger, andre fører deres strategier ud i livet. De har handlekraft. Måske den vigtigste ressource og kompetence af alle. Kun handlekraft kan gøre vores drømme og strategier til virkelighed. Uden den sker der intet.

I denne bog afdækker Tune Hein og Stig Kjerulf handlekraften. De viser, hvorfra handlekraften kommer, og hvordan du skruer op for den både personligt og i din organisation. Bogens omdrejningspunkt er en model, som illustrerer det helt afgørende samspil mellem lederskab, individ og organisation.

Med baggrund i modellen udfoldes handlekraftens psykologi samt mulighederne for konkret at arbejde med at skabe handlekraft i organisationen. Endelig anviser forfatterne, hvordan handlekraft kan indarbejdes i blandt andet forandringsprocesser.

LEDEREN SOM STRESSCOACH

Af Malene Friis Andersen og Marie Kingston (L&R Business)

Omtale: Det er ikke nogen nyhed, at antallet af stressede medarbejdere er steget eksplosivt de seneste ti år. Det er heller ikke en nyhed, at stress er dyrt økonomisk og menneskeligt for både virksomheden og den enkelte. Det nye budskab er, at alt peger på, at det er den nærmeste leder, der kan gøre den største forskel for den stressede medarbejder.

Derfor har lederen hovedansvaret for både at forebygge stress og håndtere den blandt medarbejderne, hvis den opstår. Tager du dette ansvar seriøst, vil det gavne både medarbejdere, virksomhedens bundlinje og dine egne karrieremuligheder.

Med "Lederen som stresscoach" får du et nyudviklet ledelsesværktøj til at skabe, genskabe og bevare work/life balance, motivation og effektivitet hos den enkelte medarbejder og i dit team. Du introduceres til spørgeteknikker, refleksioner, øvelser og prioriteringsteknikker, du nemt kan integrere i din daglige ledelse med stor effekt.

BASIS COACHING

Af Stig Kjerulf (L&R Business)

Omtale: Går du rundt med ønsker om at blive coachet eller at blive coach? Så er Basiscoaching en god begyndelse. Her får du grundlæggende viden om, hvad coaching kan bruges og ikke bruges til, om coaching af både enkeltpersoner og team og om anvendelsesmuligheder og begrænsninger.

Vores dagligdag er blevet mere kompleks. Vi skal indimellem stoppe op, reflektere, finde afklaring og muligvis drage større eller mindre konsekvenser af vores overvejelser. Coaching er et godt redskab til at finde vej ud af dødvande, til menneskelig udvikling og til afhjælpning af problemer.

Har du f.eks. meget konkrete behov for ændringer i dit liv så som at undgå stress, at forbedre forholdet til andre mennesker eller at opøve en større gennemslagskraft? Eller nærer du mere diffuse drømme om en bedre balance mellem dit arbejdsliv og dit privatliv eller om at finde nye veje? Så er coaching en gennemprøvet og resultatskabende proces, som hjælper dig med forandringer, at ændre adfærd og at handle anderledes samt fører dig derhen, hvor du ønsker at være.

VÆKST GENNEM OPKØB OG FUSIONER

Af Peter Bisgaard, Stig Kjerulf og Ann Louise Orbesen (L&R Business)

Omtale: Når pennen sættes til papiret, og en virksomhed skifter ejer, har der forud været et kæmpearbejde, og der venter et mindst lige så stort arbejde, før et opkøb kan kaldes en succes. Men mange opkøb og fusioner bliver aldrig den succes, som parterne har håbet på under forhandlingerne.

Bogen beskriver overskueligt og grundigt processerne i et virksomhedskøb eller en fusion. Læseren får et overblik over, hvad man skal være opmærksom på, og hvilke problemer der typisk opstår.

BESTSELLERS

EXECUTIVE COACHING

Af Jane Blichmann & Stig Kjerulf (Børsens Forlag).

Omtale: Målet med coaching er, at det enkelte menneske udvikler en stærkt forankret og moden autoritet og øger evnen til at træde i karakter som menneske. Executive coaching handler om, hvordan lederen kan mobilisere og forstærke de kvaliteter og kompetencer, han eller hun allerede har, og bruge dem som udgangspunkt for at styrke lederskabet.

Der findes mange individuelle årsager til, at ledere søger coaching. Men fælles for dem alle er ønsket om at nå nye vigtige mål og resultater; at ændre, forbedre eller indtage nyt land. Det kan f.eks. være at mestre en disciplin, forbedre bundlinjen i et regnskab, føle mindre stress eller opnå større gennemslagskraft eller balance i livet.

Forfatterne er erhvervspsykologer med særlig erfaring som ledercoaches. I Executive Coaching giver de ledere en introduktion til coaching. De fortæller om grundlaget for coaching, om coaching på topniveau og om team- og gruppecoaching. Læserne bliver indført i selve coachingprocessen og får viden om, hvordan de selv kan coache. Bogen giver – ud fra et teoretisk afsæt i erhvervspsykologi og videnskabelig psykologi – en lang række eksempler og cases fra lederes dagligdag.

TALENT ER TRUMF - TALENT MANAGEMENT I PRAKSIS

Af Lone Shilling Andersen, Steen Larsen og Mogens Blume Schmidt (L&R Business)

Omtale: Medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource. Hvad gør vi så, når kampen om de dygtige talenter bliver hårdere og små ungdomsgenerationer samtidig giver færre at tage af? Vi tager fat på at udvikle talent i bredden. Vi begynder at udøve Talent Management.

Talent Management er en bevidst, fornuftig måde, hvorpå man kan gøre ansættelsesforholdet til et vinder-vinder forhold mellem virksomhed og medarbejder. Vor tids medarbejdere, og endnu mere de kommende årgange, vil ikke være i virksomheder, der ikke forstår at udvikle talent – og fremtidens virksomheder vil kun være dem, der forstår det.

Talent er trumf er skrevet af tre erfarne human ressource rådgivere med noget på hjerte. Bogen er et opgør med stjerne- og vandbærerkulturen. Samfundet og virksomhederne har brug for mere og andet – og hertil er bogen ment som både inspiration og praktisk hjælp.

I case-stories gives eksempler fra dansk samfundsliv på Talent Management, blandt andet fra A.P. Møller, Novo Nordisk, Grundfos, Carlsberg, Nycomed, Forsvaret, Den Kongelige Ballet, Bestseller, Dansk Supermarked, TDC, Randers Reb, Emborg Foods og Hellerup Skole. Hver case fortæller sin egen historie, men fælles for alle er en bevidst stillingtagen til begrebet talent, og dermed en underbygning af: Alle har talent. Find det. Brug det.

DEN ENGAGEREDE LEDER - LIDENSKABENS MAGT

Af Stig Kjerulf & Markus Bjørn Kraft (L&R Business)

Omtale: Vi befinder os i engagementes årti. Engagement er blevet den væsentligste drivkraft og konkurrenceparameter for samfund, virksomheder og mennesker. Denne udvikling skaber dels unikke vækstmuligheder for alle, men kræver samtidig i krisetider et ganske særligt engagement. Der stilles derfor i dag flere og flere nye krav til ledere for at kunne udfylde og opfylde lederjobbet. I lyset af disse krav opstår der et helt nyt mønster blandt de ”overlevelsesdygtige” ledere med specielle kompetencer: De engagerede ledere.

Den engagerede leder sætter dagsordenen og bliver omdrejningspunktet i virksomheden sammen med medarbejderne, og det enkelte menneske har nu en enestående chance for at gøre sig gældende: Mennesker i vækst skaber virksomheder i vækst. Samtidig kan menneskets evige eksistentielle søgen efter mening og lykke tilfredsstilles og realiseres inden for rammerne af de virksomheder, der reflekterer værdier under parolen: Man er det, man arbejder med.

Ovenstående bøger kan købes hos din boghandler eller via forlagenes hjemmesider på Gyldendal Business, Lindhardt & Ringhof Business (Akademisk), Saxo eller andre onlinebutikker. Du er også velkommen til at benytte formularen på denne side.

Kontakt os

Ring på tlf. 3313 1344

Send mig info om...

Bøger fra Kjerulf & Partnere