Netværksanalyse

Corporate X-Ray

Analyser viser, at topledelsen sjældent har det sande billede af, hvem virksomhedens vigtigste og mest indflydelsesrige medarbejdere er, deres ’mindset’, og om de samarbejder eller modarbejder strategien.

Med det traditionelle organisationsdiagram har direktionen udstukket de visuelle rammer for, hvem der udgør virksomhedens formelle beslutningstagere, men har disse ledere reelt den indflydelse, som direktionen har besluttet?

Og arbejder medarbejderne for eller imod ledelsen?

Hvilke meninger kommer til udtryk ved kaffemaskinen, og stemmer de overens med ledelsens ønsker?

Det ærlige svar er: "Det ved vi ikke med sikkerhed.”

 

Ledelsens dilemmaer

Usikkerheden understøttes af analyser, der viser, at ledelsen sjældent ved, hvordan den uformelle indflydelse - eller magt - i virkeligheden flyder i organisationen, og at de formelle beslutningstagere måske slet ikke har den indflydelse, eller når så langt ud, som ledelsen har besluttet.

Stik mod hensigt og organisationsdiagram ledes mange virksomheder derfor nedefra og op, hvormed de stærkeste ressourcer i organisationen ofte ligger gemt ukendte steder.

Få dine bedste og stærkeste medarbejdere frem i lyset - de er nøglen til succes!

Corporate X-Ray netværksanalyse

Løsningen leveres af Kjerulf & Partneres konsulenter ved hjælp af netværksanalysen Corporate X-Ray. Efter gennemførelse af en enkel online spørgeskemaundersøgelse præsenteres en detaljeret rapport for virksomhedens topledelse, som med grafiske billeder bl.a. får et overblik over indflydelsesfordeling, samarbejde m.m. i organisationen.

 

Med Corporate X-Rays rapport i hånden kan ledelsen f.eks. se...

 

  • hvor de 10 mest indflydelsesrige medarbejdere sidder.
  • hvor talenterne befinder sig
  • hvordan Kreativitet, Viden, Energi og Handlekraft er fordelt.
  • hvordan samarbejdet er imellem afdelingerne/enhederne.
  • hvad organisationens ’mindset’ er.
  • og meget mere...

Vil du vide mere? Ring til os på tlf. 3313 1344 eller benyt formularen på siden og modtag yderligere information eller en uforpligtende og inspirerende præsentation.

Flaskehalse, silokonger, brobyggere eller teamplayere?

Corporate X-Ray viser grafisk, hvor ’flaskehalsene’, ’brobyggerne’, ’silokongerne’ og ’teamplayerne’ sidder, om eksperterne er tilgængelige for resten af organisationen samt hvilke afdelinger, der er særligt energigivende og kreative.
 

Afdelingers samarbejde

Med analyseresultatet i hånden får ledelsen et overskueligt, grafisk indtryk af samarbejdsrelationerne i virksomheden, og om det store potentiale for effektivitet udnyttes optimalt, når to afdelinger efterspørger et øget fælles samarbejde.

Find ud af, hvor nøglespillerne i organisationen befinder sig, og hvordan de kan aktiveres.

Strategi og innovation

Endvidere viser Corporate X-Ray for ledelsen, hvor de engagerede og innovative medarbejderne sidder, og om der eksisterer grupper i organisationen, som slet ikke har forstået den nuværende strategi – eller måske er direkte uenige og derfor modarbejder den.

Dit udbytte af netværksanalysen

Netværksanalysen Corporate X-Ray giver et realtidsbillede af, hvad der foregår bag facaden i organisationen. Data kan kobles med diagnostiske spørgsmål omkring de formelle og uformelle magthaveres syn på fx. Strategi, Ledelse, Innovation og andre interessante områder.

Analysen giver endvidere et opdateret kort over, hvor nøglespillerne i organisationen befinder sig, og hvordan de kan aktiveres.

Et X-Ray af virksomheden giver med andre ord en unik adgang til opdateret strategisk ledelsesinformation.

Om Corporate X-Ray

Corporate X-Ray udspringer af det nye ’Big Data’ og ’People Analytics’-paradigme, som har ændret måden hvorpå virksomheder erhverver, tiltrækker, fastholder og udvikler organisationen til at træffe bedre beslutninger og opnå bedre resultater. Med andre ord, store tal og beregninger til brugbar viden.


Ring til os på tlf. 3313 1344 eller benyt formularen på denne side og modtag yderligere information eller en uforpligtende og inspirerende præsentation.

Kontakt os

Ring på tlf. 3313 1344

Send mig info om...

Corporate X-Ray