Organisationsudvikling

Robusthedskursus

Menneskelig robusthed er evnen til at håndtere udfordringer i form af modgang og stress. Vores kursus giver input til, hvordan både medarbejdere og organisation kan yde sit bedste og udvikle sig - også under pres.

Et af tidens store buzz-words er "robusthed", men hvad er robusthed? Er det en positiv eller negativ egenskab? Og kan den udvikles? Kjerulf & Partnere har udviklet et forskningsbaseret kursus over emnet, hvor du både får svarene og, ikke mindst, leveret værktøjerne.

I vores daglige virke som fagpsykologer er det Kjerulf & Partneres erfaring, at robusthed kan trænes og udvikles - både på individuelt og organisatorisk plan. Baseret på den nyeste forskning gennemgås, hvad robusthed er, hvordan man som enkeltperson eller organisation kan træne robusthed, hvordan graden af robusthed influerer i "work-life balance" og meget mere.

I forbindelse med kurset gennemfører deltagerne vores nye, banebrydende personlighedstest, KP Robusthedsprofil, der måler på modstandskraften over for alle ydre og indre påvirkninger. Hver deltager får naturligvis udleveret sin personlige Profilrapport.

Herunder beskrives i korte træk kurset og dets indhold:

Perspektiv

Kjerulf & Partneres kursus i robusthed er en kombination af læring og refleksionsøvelser. Robusthedskurset tager sigte på at klæde den enkelte deltager på til i højere grad at håndtere dagligdagens stigende pres og blive klog på styrker og udviklingsområder i forhold til egen robusthed og stressbarhed - privat såvel som på jobbet.

  Robusthed kan trænes og udvikles - både individuelt og som organisation.

  Kursusindhold

  Eksempler på kursusindhold:

  • Hvad er robusthed?

  • Robusthed på 4 måder.

  • Hvad skaber robusthed?

  • Den genetiske betydning.

  • Kognitive evner og robusthed.

  • Hvem er robuste under pres?

  • Robusthedstræning og metoder.

  • Din personlige tilværelse.

  • Vilkår i organisationen, som skaber stress eller trivsel.

  • Stresssymptomer i en afdeling.

  • Når stress ikke kun er negativt.

  • Vilkår i organisationen, som skaber robusthed.

  • Generelle robusthedsfaktorer og stressbarhed.

  Inden kurset gennemfører samtlige deltagere personlighedstesten KP Robusthedsprofil. Den personlige Profilrapport udleveres i forbindelse med kurset.

  Varighed

  Robusthedskurset tilpasses den enkelte organisation og kan bestå af én eller to kursusdage. Maksimalt deltagerantal: 25.


  Ring til os på tlf. 3313 1344 eller benyt formularen på denne side og modtag yderligere information.

  Kontakt os

  Ring på tlf. 3313 1344

  Send mig info om...

  Robusthedskursus