Oversigt

Strategisk rekrutteringsrådgivning

Kjerulf & Partneres erhvervspsykologer bidrager med uvurderlig fagpsykologisk hjælp ved evaluering af slutkandidater eller medarbejdere.

En fejlansættelse er kostbar. Når alle parametre indregnes, viser beregninger, at omkostningerne ved en enkelt fejlrekruttering kan løbe op i mellem 700.000 og 1 million kroner.

Med vores mangeårige fagpsykologiske erfaring tilbyder vi derfor at bidrage med strategisk rekrutteringsrådgivning, assessment og evaluering af slutkandidater – det være sig for små virksomheder såvel som store koncerner eller organisationer – offentlige såvel som private.

I processerne indgår effektive, egenudviklede og forskningsbaserede assessment- og testsystemer samt udviklingsprogrammer til brug for både medarbejdere, mellem- og topledere.

En enkelt fejlrekruttering kan løbe op imellem 700.000 og 1 million kroner.

Assessment og evaluering af slutkandidater

Kjerulf & Partnere bistår virksomheder i rekrutteringsprocessen med en bred vifte af rekrutterings- og udviklingspakker til ethvert medarbejder- eller ledelsesniveau. Processen understøttes af veldokumenterede personlighedstest- og profilværktøjer samt forud definerede jobkravprofiler m.m.

Læs mere om Assessment og evaluering af slutkandidater her...

Rekruttering til offentlig sektor

Med et stort netværk og mere end 15 års erfaring i rekruttering til den offentlige sektor er Kjerulf & Partnere garant for en omhyggelig og effektiv proces ved ansættelse af direktører, chefer og ledere.

Vores opgaver har omfattet nogle af de mest komplekse offentlige lederstillinger i staten, regioner og kommuner samt i politisk- og medlemsstyrede organisationer.

Læs mere om rekruttering til offentlig sektor her...


Ring til os på tlf. 3313 1344 eller benyt formularen på denne side og modtag detaljeret information om den ønskede ydelse.

Kontakt os

Ring på tlf. 3313 1344

Send mig info om...

Strategisk rekrutterings-rådgivning