360° Analyser

LEA 360° Ledelses Effektivitets Analyse

LEA 360°-analysen giver feedback på lederens handlingsmønstre og anviser, hvor man kan styrke, modificere eller supplere ens lederstil.

LEA 360° Ledelses Effektivitets Analyse tager udgangspunkt i, at personlig udvikling fremmes mere, jo større indsigt den enkelte har i egen adfærd og i, hvordan andre opfatter én i rollen som leder.

360°-analysen er en virkningsfuld metode til personlig udvikling og er designet til at give lederen diagnostisk feedback på 22 forskellige former for ledelsespraksis, set ud fra såvel eget selvrapporterede synspunkt som fra chefs, kollegers og medarbejderes synspunkt.

Med LEA-rapporten gives et omfattende indblik i den måde, hvorpå fokuspersonen bliver opfattet som leder.

Oversigt

Anvendelse: Lederudvikling, vurdering, personlig udvikling, coaching, gruppeprofil ved organisations- og teamudvikling.

Målgruppe: Ledere på alle niveauer.

Indhold: Der måles på 22 adfærdstræk inden for seks hovedområder: At skabe en vision, Udvikling af medarbejdere, Gennemførelse af visionen, Opfølgning, Resultatorientering og Team Playing. Inkl. omfattende rapport og medfølgende arbejdsbog. Konsulentarket har grafisk oversigt.

Omfang: 84 kombinerede spørgsmål (ca. 45 min. udfyldelsestid). Spørgeskema for observatører: 66 kombinerede spørgsmål og 22 direkte gradueringer (ca. 45 min. udfyldelsestid). Observatørkategorier: Chef(-er), kolleger og medarbejdere.

Feedback: Ca. 2-3 timer.

Gruppeprofil: Ja.

Normer: Generel leder, adskillige lande og kulturer.

Sprog: Dansk, svensk, engelsk og alle større sprogområder.

Certificering i LEA 360°

Du har mulighed for at købe brugsret - eller licens - til Kjerulf & Partneres testsystemer. I kombination med licensen kan du eller dine kollegaer blive certificeret i at administrere og give testtilbagemeldinger i profilværktøjerne. Certificeringen er personlig og kan tages med i din videre karriere. Læs mere...


Ring til os på tlf. 3313 1344 eller benyt formularen på denne side og modtag deltaljeret datablad.

Kontakt os

Ring på tlf. 3313 1344

Send mig info om...

LEA 360°