Erhvervspsykologiske test

Etik, GDPR og administration af test

Forsvarlig og korrekt etisk brug af personlighedstest gør testtilbagemelding til en tryg og positiv oplevelse for testdeltageren.

For at opnå et brugbart resultat ved hjælp af personlighedstest, er det vigtigt at være bevidst om etisk korrekt brug af de erhvervspsykologiske testværktøjer. Personvurdering er en delikat affære, der sætter testpersonen i en udsat position, hvilket naturligvis kan medføre utryghed og i det hele taget være ubehageligt for testdeltageren.

En ikke-etisk brug af personlighedstest- og analyser kan derfor bl.a. bevirke, at testresultatet ikke er i overensstemmelse med de karakteristika, der rent faktisk kendetegner testdeltageren. Det er derfor meget vigtigt at sørge for, at der ikke opstår anledning til misforståelser eller lignende, samt at personlighedstesten gennemføres på en etisk forsvarlig måde.

Test kun, hvis det er relevant

I korte træk kan man sige, at test kun bør foretages, hvis den er relevant i det konkrete tilfælde. Testdeltageren skal have forklaret og være indforstået med, hvorfor og hvordan vedkommende testes. Dertil kommer, at det skal tilsikres, at der anvendes en test med dokumenteret virkning til netop det konkrete formål, samt at testen udføres af en dertil uddannet/-certificeret person.

Testdeltageren skal have forklaret og være indforstået med, hvorfor og hvordan vedkommende testes.

Accepter grundlæggende antagelser om personvurdering

Vælger man at benytte erhvervspsykologiske personlighedstest eller analyser, medfører det, at man allerede inden man går i gang med at bruge testen, har accepteret nogle grundlæggende antagelser om personvurdering. Det er vigtigt, at man er opmærksom på disse antagelser for at bibeholde et nøgternt overblik over den måde, man anvender personlighedstest på. Disse grundlæggende antagelser er:

  • Man har accepteret, at det kan lade sig gøre at give tilnærmelsesvis rigtige personlighedskarakteristikker- og vurderinger vha. testmålinger.
  • Man antager, at der under en muligvis svingende overflade findes en mere stabil personlighedsstruktur.
  • Man antager, at det er muligt at måle personlighedskarakteristika ved hjælp af test eller prøver.
  • Man antager, at det er muligt at blotlægge disse personlighedskarakteristika kvalitativt, f.eks. ved hjælp af interviews eller samtaler.

Hos Kjerulf & Partnere arbejder vi i overensstemmelse Dansk Psykolog Forenings faglige retningslinjer for brug af personlighedstest i erhvervslivet samt de retningslinjer, der er beskrevet og besluttet i Videnscenter for Professionel Personvurderings branchecharter ”Professionel personvurdering i offentlige og private virksomheder."

Hos Kjerulf & Partnere arbejder vi i overensstemmelse Dansk Psykolog Forenings faglige retningslinjer for brug af personlighedstest.

Opbygget efter det "ikke-dømmende princip"

Alle test er derfor opbygget efter det ikke-dømmende princip og bruges med respekt for testpersonens selvforståelse, som det er beskrevet og besluttet i vedtægterne for "Videncenter for Professionel Personvurdering branchestandard" (VPP), hvor Kjerulf & Partnere er aktivt medlem.

Yderligere information om etik og GDPR

GDPR: Kjerulf & Partnere har fået udarbejdet IT Revisionserklæringer (ISAE 3000, type 1 og 2) for at dokumentere vores efterlevelse af de gældende persondataregler. Du kan rekvirere disse ved at rette henvendelse til ledelsen på tlf. 3313 1344 e-mail gdpr@kpas.dk.


Etik: Download pjecen ”Kvalitetskrav til test, testuddannelse, testpolitik, interview og referencetagning” på http://www.personvurdering.dk


Kontakt os gerne på tlf. 3313 1344, hvis du ønsker yderligere information om brug af personlighedstest eller benyt formularen på denne side. Her kan du også bestille vores informationsblad "Etik og Administration af Test og Analyser".

Kontakt os

Ring på tlf. 3313 1344

Send mig info om...

Test og etik