Oversigt

Teamanalyser

Den tredje hyppigste årsag til jobskifte er dårlig kemi  med  nærmeste  leder. At få et team til at fungere er derfor en af de vigtigste opgaver for en leder.

Studier viser, at den tredje hyppigste årsag til jobskifte er dårlig kemi med nærmeste leder. Fungerer forholdet til chefen ikke, eller knirker samarbejdet med et par af kollegerne, smækker medarbejderne ofte med døren.

I erkendelsen af at velfungerende teams er af essentiel betydning for en leders, og virksomheds, succes, har Kjerulf & Partnere gennem flere år udviklet og forfinet sine egne  erhvervspsykologiske  værktøjer, der på kort tid kan kortlægge potentialer og mulige forbedringer i et team.

Teamudviklingsværktøjerne retter sig dels mod måling af teamets handlekraft og modningsniveau, dels mod teamets bemanding og de enkelte medlemmers rolletyper.

KP Teamprofil Handlekraft

KP Teamprofil Handlekraft er et analyseværktøj til måling af teamet eller gruppens handlekraft og modningsniveau. Værktøjet er udviklet som en naturlig overbygning til personlighedstesten KP Personlig Handlekraft.

 

 

At få et team til at fungere er en af de vigtigste opgaver for en leder.

KP Rolleprofil

KP Rolleprofil er et gruppe- og analyseværktøj der fokuserer og måler på den enkeltes foretrukne rolletype i et samarbejdsperspektiv. Profilen giver et statusbillede og overblik over afdelingers eller hele virksomheders interne fordeling af rolleprofiler. Læs mere...

Certificering i KP Teamværktøjer

Du har mulighed for at købe brugsret - eller licens - til Kjerulf & Partneres værktøjer til teamudvikling. En forudsætning for at benytte værktøjerne internt i organisationen er dog, at du enten er certificeret i personlighedstesten KP Personlig Handlekraft og/eller KP Explorer. Herefter kan du administrere og give testtilbagemeldinger i profilværktøjerne. Certificeringen er personlig og kan tages med i din videre karriere. Læs mere...


Ring til os på tlf. 3313 1344 eller benyt formularen på denne side og modtag deltaljeret datablad.

Kontakt os

Ring på tlf. 3313 1344

Send mig info om...

Teamanalyser