PIL - Personlig Individuel Lederudvikling

PIL - Personlig Handlekraft

Evnen til at eksekvere er afgørende for, i hvilket omfang man lykkes og at planer omsættes til handling og resultatskabelse.

Uanset om du er leder eller medarbejder, skal du være i stand til at handle, således at ideer og planer ikke kun forbliver ord og tanker men omsættes til handling og resultatskabelse – dette gælder uanset din position og om du er ansat i offentlig sektor eller det private erhvervsliv.

Til dig, som ønsker at forstærke evnen til at arbejde med relationer og ikke mindst være spændende for andre at arbejde sammen med - den, der tænder gnisten hos andre - har vi udviklet det personlige læringsprogram PIL – Personlig Handlekraft, der indgår i Kjerulf & Partneres banebrydende udviklingskoncept PIL – Personlig Individuel Lederudvikling.

PIL – Personlig Handlekraft tager udgangspunkt i nyeste teorier om det voksne menneskes udviklingstrin og potentiale og omsætter disse teorier på en måde, så de hjælper til at styrke, udvikle og kortlægge deltagerens personlige handlekraft.

Under forløbet, der er bygget op omkring teorierne i cand.psych.aut. Stig Kjerulfs bog Personlig Handlekraft (Gyldendal Business), lærer du at forstærke og forstå din evne til at eksekvere. Du får indsigt i, hvad der fremmer og hæmmer handlekraften samt hvordan du kan være med til at skabe handlekraft i din organisation.

Til dig, som ønsker at... være spændende for andre at arbejde sammen med - den, der tænder gnisten hos andre.

Deltagere

Uanset om du kommer fra det private erhvervsliv eller offentlig sektor, strikker vi et personligt udviklingsprogram sammen til dig.

Hvis du kan genkende nedenstående, er PIL - Personlig Handlekraft noget for dig:

 • Du måles konstant på din evne til at eksekvere.
 • Du ønsker at forstærke din personlige handlekraft.
 • Du er leder.
 • Du er medarbejder.
 • Du er specialist.
 • Du er sælger.

Form

PIL-programmet Personlig Handlekraft afvikles hos Kjerulf & Partnere, hvor du er i centrum hos din egen personlige erhvervspsykolog. Programmet omfatter bl.a. følgende:

 • 5 personlige én-til-én rådgivnings- coaching- og læringssessioner.
 • Sessioner af 1 til 1½ times varighed.
 • KP Personlig Handlekraft-test inkl. personlig feedback og tilbagemelding.
 • Læringsforløb på 2 til 3 måneder - når det passer dig.
 • Personlig udviklings- og handlingsplan.
 • Lærebøger: "Personlig Handlekraft" (Gyldendal Business) og andet teoretisk materiale.
 • Mulighed for ekstra coaching med din personlige erhvervspsykolog.

Indholdet tilpasses og justeres undervejs 100% til dit aktuelle behov.

Vore konsulenter

Sessionerne gennemføres af erfarne partnere eller seniorkonsulenter fra Kjerulf & Partnere. Alle konsulenter har en solid erhvervspsykologisk baggrund – teoretisk såvel som praktisk. Du får mulighed for at trække på konsulenternes praktiske erfaringer fra deres daglige arbejde med mange typer ledere og virksomheder.


Kontakt os på tlf. 3313 1344 for yderligere information eller benyt formularen til højre på denne side:

Kontakt os

Ring på tlf. 3313 1344

Send mig info om...

PIL - Personlig Handlekraft