Kernefortælling

Vores tilgang

Du finder ikke en løsning - uden det rigtige afsæt!

Mange organisatoriske problemer bliver forsøgt løst uden at kende de faktiske udfordringer. Har du ikke et helhedsbillede af de utallige (organisatoriske) mekanismer, der reelt udgør problemet, kan du ikke ramme plet med din løsning.

Hos Kjerulf & Partnere bruger vi forskningsbaserede erhvervspsykologiske test- og analyseværktøjer til at etablere en reel forståelse af den enkelte organisations udgangspunkt. Vi tror på, at det første skridt i enhver forandring er en dyb indsigt i organisationens aktuelle situation.

Vi kalder dette afsæt for "Åbningsbalancen".

Sådan bygger vi det rigtige afsæt

For at sikre et afsæt, der er stærkt nok til at løse de organisatoriske udfordringer, der opstår i en virkelighed, hvor alting går meget stærkt, og hvor der sættes høje krav til tilpasningsevnen hos medarbejdere og organisation, har vi udviklet en række markedsledende analyse- og testværktøjer.

For at sikre et afsæt, der er stærkt nok til at løse de organisatoriske udfordringer... har vi udviklet en række markedsledende analyse- og testværktøjer.

Det er vores erhvervspsykologiske erfaring, der er grundlaget for kvaliteten i vores unikke værktøjer. Det gælder, hvad enten det drejer sig om værktøjer med henblik på at undersøge organisations faktiske relationer, dens energier og magtstrukturer, medarbejdernes og organisationens robusthed eller ved slutevaluering af jobkandidater i forbindelse med en omorganisering eller nyansættelse.

Når viden omsættes til løsninger

Indsigterne fra vores analyseværktøjer får først værdi, når de omsættes til løsninger. Vores psykologfaglige baggrund gør os i stand til at omsætte disse indsigter til et stærkt afsæt. Og det er vores erfaring og forståelse for organisationer, der gør os i stand til at skabe præcis de løsninger, som giver forretningsmæssige resultater.

Vi bruger afsættet til at kunne sige tingene, som de er, og dermed udfordre mennesker og organisationer, som er klar til forandring. Vi ønsker en relation til vores kunder, der bygger på ærlighed, etik, integritet og troværdighed.

 

Vi bruger afsættet til at kunne sige tingene, som de er, og dermed udfordre mennesker og organisationer, som er klar til forandring.

Og sådan skaber vi resultater

Vores tilgang til at skabe resultater bygger på tre grundsten:

  1. Indsigter fra vores erhvervspsykologiske test- og analyseværktøjer.
  2. Vores erhvervspsykologiske baggrund.
  3. Et aktivt samarbejde med vores kunder.

Vi afdækker den reelle situation i organisationen og hos det enkelte individ. Det rigtige afsæt øger træfsikkerheden i løsningen af den faktiske problemstilling – uanset om der er tale om udvikling af et team, den enkelte leder/medarbejder eller rekruttering af en ny profil.


Ring til os på tlf. 3313 1344, eller benyt formularen på denne side, hvis du ønsker dybere indsigt i din virksomhed eller organisations styrker og udviklingsområder.

Hvis du vil vide mere...

Ring på tlf. 3313 1344...

Send mig info om...

hvordan I skaber resultater