Organisationsudvikling

Bestyrelsesevaluering

Hvorfor bestyrelsesevalueringer? – Et centralt element i værdiskabende bestyrelsesarbejde

 

Hvorfor er bestyrelsesevalueringer vigtige?

  • Krav til performance og eksekvering i bestyrelsesarbejdet er en forudsætning i dag.
  • Skal bidrage til at sikre et højt governance niveau.
  • Sikre at bestyrelsen har de nødvendige og rigtige kompetencer, der modsvarer behovene i mål og strategier.
  • Sikre at bestyrelsen tager ejerskab i selskabets udarbejdede mål og strategier på kort såvel som lang sigt.
  • Sikre at bestyrelsen samlet besidder tilstrækkelig handlekraft/eksekveringsevne og gennemslagskraft.
  • Sikre at medlemmerne har godt kendskab til hinandens kompetencer og anvender disse aktivt.

 

Den skriftlige spørgeramme, der anvendes, har basis i en større undersøgelse, hvor Kjerulf & Partnere undersøgte tilstanden og værdiskabelsen i danske virksomhedsbestyrelser. Undersøgelsen tager udgangspunkt i dansk og international forskning i bestyrelserne omkring værdiskabende bestyrelsesarbejde. Deltagere i forløbet er bestyrelsesmedlemmer samt registrerede direktionsmedlemmer

I evalueringen bliver der fokuseret på 4 områder:

1.    Bestyrelsesmedlemmernes viden og kompetencer
2.    Bestyrelsens arbejde
3.    Bestyrelsesmøderne
4.    Forberedelse og engagement

Under hvert område stilles en række specifikke spørgsmål.

Dernæst efterspørges en vurdering af bestyrelsens styrker og svagheder.

På basis af besvarelserne i den skriftlige del, gennemføres kvalitative interview af alle deltagerne, som sammen med den skriftlige besvarelse, bidrager til et godt og velfunderet billede af arbejdes- og governance tilstanden i bestyrelsen.

 

SLUTPRODUKT

Der udarbejdes en samlet skriftlig rapport af såvel den kvantitative som kvalitative del, der gennemgås for den samlede bestyrelse og direktion, med forslag til eventuelle forbedringstiltag.


ANSVARLIG FOR EVALUERINGEN

Bestyrelsesevalueringen gennemføres af Senior konsulent, bestyrelsesformand, tidl. CEO Bjørn Meier.

Kontakt os for yderligere information på tlf. 3313 1344, info@kpas.dk,  eller direkte til Bjørn Meier på 28 88 25 06, e-mail: bjm@kpas.dk

      

TESTIMONIAL

”Bjørn har stor indsigt i og forståelse for processerne i såvel sammensætning som rekruttering til bestyrelser og herunder i særdeleshed den politiske forståelse i forhold til ejer/ejerne. Dertil har Bjørn et vindende og tillidsfuldt væsen, som kan have stor betydning ved f.eks. bestyrelsesevalueringer eller vurdering af virksomhedens organisation.”

Carsten Aa,
Adm. Direktør
Odense Havn A/S

Kontakt os

Ring på tlf. 3313 1344

Send mig info om...

Bestyrelses-evaluering