Organisationsudvikling

Bestyrelsesudvikling

Med øgede krav til performance og eksekvering er bestyrelsesudvikling vigtigere end nogensinde. I dag kræves øget indsigt og et helt nyt mind-set.

I en tid med maksimalt pres på værdiskabelse i bestyrelsesarbejdet, er det vigtigere end nogensinde, at man ikke kun er ”fit for fight”, men også på forkant, i stand til at gå forrest og forstå og håndtere de strategiske krav, samt de massive forandringer og udfordringer, som en bestyrelse møder.

Vi skal ikke mange år tilbage, før bestyrelsesarbejde blev betragtet som et ærefuldt job, men måske ikke altid med særlig fokus på resultat og værdiskabelse. Tanker om behov for kompetenceanalyser, strategieksekvering, samlet handlekraft og værdiskabelse, var områder, som var væsentligt mindre i fokus, end det er tilfældet i dag.

Alt i alt var individuel eller samlet bestyrelsesudvikling fremmede og uvelkomne tanker for mange bestyrelser.

Krav til performance og eksekvering

I dag er kravene til performance og eksekvering i bestyrelsesarbejdet blevet en forudsætning, og det kræver et nyt mind-set og indsigt.

I dag... kræver bestyrelsesarbejdet... et nyt mind-set og indsigt.

Den nyeste viden på området

Ønsker du eller din bestyrelse at udvikle arbejdet som bestyrelsesmedlem eller styrke den nuværende indsats som bestyrelsesmedlem? Så er Kjerulf & Partneres erfarne konsulenter i stand til at tilrettelægge og gennemføre et forløb - individuelt eller samlet - tilpasset den konkrete opgave.

Udbytte:

  • Du bliver knivskarp på dine egne kompetencer, din rolle og udfordringerne i bestyrelsesarbejdet.
  • Du får viden om fremtidens krav til bestyrelsen.
  • Det enkelte bestyrelsesmedlems vilkår og muligheder bliver skærpet af den allernyeste viden på området.


Ring til os på tlf. 3313 1344 eller benyt formularen på denne side og modtag yderligere information.

Kontakt os

Ring på tlf. 3313 1344

Send mig info om...

Bestyrelses-udvikling