Til erhvervspsykologer på vej mod autorisation

Gruppesupervision

Velkommen til Kjerulf & Partneres supervisionsgruppe for erhvervspsykologer med henblik på autorisation.

Supervisionen lever op til Psykolognævnets krav om 40 timers gruppesupervision, svarende til 60 timers supervision pr. deltager (ved en gruppe på 5 deltagere).

Supervisionen er sagsdrevet og tager konkret afsæt i deltagernes cases. Supervisorernes fokus er på at udfordre gruppen bredt, med en palette af forskellige metoder. Vi anvender forskellige erhvervspsykologiske metoderetninger i faciliteringen, for at skabe både læring og meta-læring. Det er en forudsætning, at du som supervisand er indstillet på aktiv brugerdeltagelse.

Temaer som supervisionen ofte vil berøre er fx: Erhvervspsykologens rolle i organisationen, lederudvikling, gruppeudvikling, organisationsudvikling, assessment /profilering, rekruttering og psykisk arbejdsmiljø, herunder bl.a. forandringsledelse, stress- og konflikthåndtering mv.

Information

Deltagere: Op til 5 personer

Hvor: Østerfælled Torv 10, 2. th. 2100 KBH Ø

Tid: 8 dage fra 09:00-17:00

Pris: 30.500,- ekskl. moms, inkl. forplejning. Der gives 10% rabat, hvis 2 deltagere fra samme arbejdsplads tilmeldes samtidig 

Hvornår

Datoer aftales med deltagerne, når et hold er etableret.


Supervisorer

Alle supervisorer har mangeårig erfaring indenfor erhvervspsykologien som autoriserede psykologer. Da vi dækker meget bredt i forhold til erhvervspsykologens arbejdsområder, kan vi bibringe en alsidig og udviklende tilgang til supervisionen, uanset om du arbejder med udvikling, rekruttering, arbejdsmiljø m.v.

Italian Trulli

Kristjan Jul Houman er direktør og partner hos Kjerulf & Partnere. Derudover har han været ekstern lektor i psykologisk testteori på Københavns universitet og har også i en årrække været formand for brancheforeningen Videnscenter for Professionel Personvurdering (VPP).

Italian Trulli

Sarah E. Ambs-Thomsen er Associeret partner hos Kjerulf & Partnere. Hun har tidligere arbejdet som senior- og chefkonsulent indenfor det erhvervspsykologiske- og arbejdsmiljømæssige felt, og har også en baggrund fra luftfartsbranchen. Hun er tilknyttet SDU som censor.

Supervisand målgruppe

Erhvervspsykolog fra offentlig eller privat virksomhed, med enten intern eller ekstern funktion.

Ønsker I en inhouse-version af forløbet, er dette også en mulighed.

Nærmere information eller tilmelding

Kontakt Kristjan Jul Houman på tlf. 2888 2505 eller pr. mail: kjh@kpas.dk

Vi glæder os til at høre fra dig.

Kontakt os

Ring på tlf. 3313 1344

Send mig info om...

Gruppesupervision