Organisationsudvikling

Klima- og tilfredshedsmålinger

Kender du din virksomheds arbejdsklima til bunds? Og er dit svar baseret på fornemmelser og tilfældige indtryk? Vi giver dig det korrekte svar!

Næsten alle virksomheder lægger vægt på et godt arbejdsklima, men ofte er det baseret på fornemmelser og tilfældige indtryk, når man spørger ind til realiteterne. Ofte kendes arbejdsklimaet ikke, og slet ikke i detaljer. I øvrigt er arbejdsklimaet forskelligt, alt efter hvor i virksomheden, man opholder sig.

Hos Kjerulf & Partnere har vi udviklet en metode til at gennemføre klimaundersøgelser, som giver præcise svar på, hvor det gør ondt og hvor tingene fungerer godt.

Hvad brænder på, og hvad kan forstærkes?

Til målingerne anvender vi både kvalitative metoder (f.eks. fokusgrupper) og kvantitative metoder i form af skræddersyede surveys administreret via mail. Ledere og medarbejdere får mulighed for, på systematisk vis, at forholde sig til arbejdsklimaet og konstatere, hvor det brænder på og hvad der kan forstærkes.

Mulighed for, på systematisk vis, at forholde sig til arbejdsklimaet... hvor det brænder på og hvad der kan forstærkes.

Systematisk og præcis måling

I forbindelse med analysen får ledere og medarbejdere mulighed for, på systematisk vis, at forholde sig til arbejdsklimaet og konstatere, hvor det brænder på og hvad der kan forstærkes:

  • Matcher arbejdsklimaet vores værdigrundlag og den kultur, vi gerne vil understøtte?
  • Hvad er vores stærke sider?
  • Hvordan oplever medarbejderne den daglige ledelse af teams og afdelinger?
  • Hvad er det, der motiverer medarbejdere til at blive i deres job - eller til at forlade det?
  • Hvordan fokuserer vi vores uddannelsestilbud til medarbejderne?
  • Hvordan forbedrer vi vores rekruttering?
  • Hvordan fastholder vi nøglemedarbejdere?

Som resultat af klimaundersøgelsen, og i dialog med Kjerulf & Partneres konsulenter, får man mulighed for at skabe endnu større arbejdsglæde og dermed øge afdelingers og hele virksomhedens effektivitet og produktivitet.

Ring til os på tlf. 3313 1344 eller benyt formularen på denne side og modtag yderligere information.

Kontakt os

Ring på tlf. 3313 1344

Send mig info om...

Klima- og tilfredsheds-målinger