Organisationsudvikling

Organisationsmålinger

Kender du din virksomheds Psykologiske Tryghed og arbejdsklima til bunds? Og er dit svar baseret på fornemmelser og tilfældige indtryk? Vi giver dig det korrekte svar!

Næsten alle virksomheder lægger vægt på et godt arbejdsklima, men ofte er det baseret på fornemmelser og tilfældige indtryk, når man spørger ind til realiteterne. Ofte kendes arbejdsklimaet ikke, og slet ikke i detaljer. I øvrigt er arbejdsklimaet forskelligt, alt efter hvor i virksomheden, man opholder sig.

Hos Kjerulf & Partnere har vi udviklet metoder til at gennemføre fx klimaundersøgelser, som giver præcise svar på, hvor det gør ondt og hvor tingene fungerer godt. Vi tilbyder også undersøgelser af virksomhedens niveau af Psykologisk Tryghed baseret på Amy C. Edmondsons forskning og metoder.

Hvad brænder på, og hvad kan forstærkes?

Til målingerne anvender vi både kvalitative metoder (f.eks. interview og fokusgrupper) og kvantitative metoder i form af skræddersyede surveys administreret online. Ledere og medarbejdere får mulighed for, på systematisk vis, at forholde sig til arbejdsklimaet og konstatere, hvor det brænder på og hvad der kan forstærkes. Vores erfarne erhvervspsykologer tilbyder endvidere facilitering og implementering af processer omkring fx APV, MTU og Psykologisk Tryghed.

Mulighed for, på systematisk vis, at forholde sig til arbejdsklimaet og den Psykologiske Tryghed... hvor det brænder på, og hvad der kan forstærkes.

Systematisk og præcis måling

I forbindelse med klimaanalysen får ledere og medarbejdere mulighed for, på systematisk vis, at forholde sig til arbejdsklimaet / den Psykologiske Tryghed samt konstatere, hvor det brænder på, og hvad der kan forstærkes:

  • Matcher arbejdsklimaet vores værdigrundlag og den kultur, vi gerne vil understøtte?
  • Hvordan er niveauet af Psykologisk Tryghed i fx vores afdeling?
  • Hvad er vores stærke sider?
  • Hvordan oplever medarbejderne den daglige ledelse af teams og afdelinger?
  • Hvad er det, der motiverer medarbejdere til at blive i deres job - eller til at forlade det?
  • Hvordan målretter vi vores uddannelsestilbud til medarbejderne?
  • Hvordan forbedrer vi vores rekruttering?
  • Hvordan fastholder vi nøglemedarbejdere?

Som resultat af klimaundersøgelsen, og i dialog med Kjerulf & Partneres konsulenter, får man mulighed for at skabe endnu større arbejdsglæde og dermed øge afdelingers og hele virksomhedens effektivitet og produktivitet.

Amy C. Edmondsons forskning i Psykologisk Tryghed har fx påvist, at det ikke blot lønner sig at fokusere på dette område i form af en øget tiltrækning, fastholdelse og arbejdstilfredshed hos medarbejderne - det er også en god forretning økonomisk, da det kan ses direkte på bundlinjen hos de virksomheder, som lykkes med at skabe en høj grad af Psykologisk Tryghed.

Ring til os på tlf. 3313 1344 eller benyt formularen på denne side og modtag yderligere information.

Kontakt os

Ring på tlf. 3313 1344

Send mig info om...

Organisations-målinger