Personlig udvikling

Kursus i Modstandskraft i arbejdslivet

Få styrket dine personlige værktøjer, bliv bevidst om dine styrker og udviklingsområder og styrk din modstandskraft (resiliens) i arbejdslivet.

Ønsker du at opnå mere psykologisk modstandskraft i arbejdssammenhænge, og har du lyst til samtidig at få nogle metoder, som også kan anvendes i dit privatliv? Vil du, selv når arbejdslivet er allermest udfordrende, gerne kunne handle i tråd med dine værdier samt gøre det, situationen kræver af dig? Kunne du tænke dig svar på, hvorfor du på nogle områder løber ind i de samme vanskeligheder igen og igen, og hvordan du kan bryde det mønster? Så er dette nyskabende, intensive kursus noget for dig.

Målrettet kursus til afdelinger eller enkeltpersoner. I trygge rammer vil vi gennemgå og arbejde med de nyeste evidensbaserede metoder til at styrke din personlige modstandskraft (resiliens) i arbejdslivet ved bl.a. at arbejde med dine værdier, din metarefleksion og dine copingstrategier.

Deltagere

Kurset er målrettet medarbejdere og ledere, der har mod på at udfordre sig selv og opdage nye handlemuligheder i følelsesmæssigt vanskelige situationer. Det er for dig, der har lyst til større selvindsigt, og som gerne vil udvikle dit liv i en mere tilfredsstillende retning arbejdsmæssigt og privat.

Udbytte

  • Større forståelse for og mere konstruktiv håndtering af dine følelser.
  • Større bevidsthed om, hvilke strategier – tankemæssigt, adfærdsmæssigt og følelsesmæssigt – der er hjælpsomme for dig.
  • Mulighed for at bryde fastlåste handle-mønstre og skabe nyorientering.
  • Større overskud og mindre stress samt færre bekymringer i hverdagen.
  • Styrkede samarbejdsevner.
  • Styrket beslutningskompetence og øget handlekraft.

Form

Kurset vil bestå af en blanding af oplæg, reflektionsopgaver og praktiske øvelser, der er sammensat for at skabe det størst mulige udbytte. Du skal være indstillet på at arbejde med dig selv i en gruppe, hvor I hver især bringer egne udfordringer op og i et fortroligt rum sparrer med hinanden. Der er således lagt vægt på deltager-involvering samt tæt sparring med underviser og de øvrige kursister.

Inden kurset skal deltageren udfylde KP Robusthedsprofilen og modtage tilbagemelding på den. Tilbagemeldingen foregår enten via Teams-møde eller fysisk fremmøde. Dette bruges som afsæt for de mål, der arbejdes med på og efter kurset. Efter kurset tilbydes deltageren ½ times Teams opfølgningsmøde med underviseren med fokus på erfaringer med at arbejde med redskaberne og sparring på deltagerens personlige udviklingsplan.

Indhold

Kurset er udviklet på baggrund af mange års praktiske erfaringer samt forskningsmæssige resultater. Du vil blive præsenteret for nogle evidensbaserede teknikker til at håndtere de udfordringer, du møder arbejdsmæssigt såvel som privat. Metoderne er bygget op omkring en dansk udviklet resiliensmodel.
På kurset vil du opnå et større indblik i og en bedre forståelse for de tanker, følelser og kropslige reaktioner, du til enhver tid oplever, og som ansporer til handling. Ved at arbejde med metarefleksion, copingstrategier og egne værdier vil du lære at bryde med uhensigtsmæssige handlemønstre og i stedet blive i stand til at agere på den mest muligt relevante og tilfredsstillende måde. Du fastsætter selv de mål, du har for kurset. Vi tager udgangspunkt i udfordrende situationer fra deltagernes hverdag, så vi kurset igennem kobler metoderne til det levede liv

 

Tid & Sted

2 dages kursus for max 8 deltagere.

Kursusdatoer:

- 26-1 og 9-2-2024 kl. 9 - 16.00.

- 18-4 og 2-5-2024 kl. 9 - 16.00.

- 29-8 og 12-9-2024 kl. 9 - 16.00.

- 31-10 og 14-11-2024 kl. 9 - 16.00.

Tilmeld dig her: Tilmelding.

Kurset afholdes: Lokation i Storkøbenhavn følger.
Kurset kan også arrangeres som et virksomhedsinternt kursus efter ønske.

Pris

12.500,- kr. ex. moms pr. deltager. Prisen dækker 2 dages kursus inkl. forplejning, KP Robusthedsprofil og 2 timers opfølgningsmøde med psykolog inkl. opstart af personlig udviklingsplan.

Vores konsulent

Peter Genter er Associeret Partner, Cand. psych. aut. Specialist i psykoterapi.

Han har omfattende ledelseserfaring med fokus på både drifts- og udviklingsopgaver. Han er særligt optaget af udviklingen af det personlige lederskab, og har derudover stor erfaring fra en bred række organisationer i at arbejde individuelt og organisatorisk med stress- og trivselsprocesser samt krisehåndtering. Peter har generelt bred erfaring med udviklingsprocesser i forbindelse med at styrke mental modstandskraft og har gennem årene udviklet egen procesmodel/forandringsmodel. En viden der er omsat til flere forsknings- og evalueringsprojekter. Han har også i en årrække været involveret i at omsætte og implementere praksisnær forskning i en organisatorisk kontekst.

Optioner

Du kan med fordel supplere kurset med efterfølgende individuel coaching eller deltage i en af vores ”træningsgrupper,” hvor du løbende kan arbejde videre med implementeringen af redskaberne i dagligdagen.

 
Kontakt os på tlf. 3313 1344 for yderligere information eller benyt formularen til højre på denne side.

Kontakt os

Ring på tlf. 3313 1344

Send mig info om...

Kursus i Modstandskraft i arbejdslivet