Ledelsesklimamåling

MRG Leadership Culture

MRG Leadership Culture fokuserer på den aktuelle ledelseskultur – der er således tale om en ledelsesklimamåling. Leadership Culture spørger ind til og beskriver, hvordan ledergruppen udfører deres ledelsesfunktioner.

 

Formålet med en ledelsesklimamåling

Formålet med at anvende MRG Leadership Culture er at hjælpe topledelsen til at klarlægge, hvilken lederkultur der aktuelt er til stede i virksomheden. Denne viden kan danne baggrund for en effektiv beslutningsproces frem mod, hvilken ledelsesstrategi der skal til at nå virksomhedens mål.

Analysen viser den aktuelle lederkultur inden for følgende områder:

  • At skabe en vision
  • Resultatorientering
  • Udvikling af medarbejdere
  • Gennemførelse af visionen
  • Opfølgning
  • Team Playing

Analysen skal gennemføres af et repræsentativt udsnit af virksomhedens ledere og medarbejdere. Medarbejderne er observatører på den ledelsespraksis, de generelt oplever i virksomheden.

Viser den aktuelle ledelsesform og -kultur

MRG Leadership Culture viser den aktuelle ledelsesform og -kultur i virksomheden indenfor ovenstående områder. Dette sker ved f.eks. at spørge på følgende måde:

  1. For at blive en succesfuld virksomhed, behøver denne organisations ledere at …
  2. Denne organisation værdsætter ledere, som er …
  3. Denne organisations ledere værdsætter og belønner resultater ved at …

Har I den ledelseskultur, I ønsker?

MRG Leadership Culture er et uundværligt redskab til viden om virksomhedens faktiske tilstand, når det gælder det at få viden om den aktuelle lederkultur. Den kan med stort udbytte anvendes ved fusioner og forandringsprocesser, samt ved strategiske alliancer og Mergers & Acquisitions.

Kombineres MRG Leadership Culture med MRG Strategic Directions, kan der laves en grundig gap-analyse med fokus på forskellen mellem virksomhedens aktuelle ledelseskultur og den ønskede, fremtidige tilstand. Dette udgør fundamentet for en konstruktiv og effektiv planlægning af den fremtidige udviklingsindsats.

Udytte af MRG Leadership Culture-analysen

Topledelsen og de øvrige ledergrupper får på en anonymiseret og systematisk måde klarhed over, hvorledes de selv og medarbejderne oplever den nuværende ledelseskultur.

Det er en essentiel viden at få klarlagt, inden større organisationsændringer implementeres. Det kan igen danne baggrund for de individuelle lederanalyser og optimere den feedback, som den enkelte leder modtager.

Praktiske informationer

En repræsentativ gruppe af medarbejdere og ledere på mindst 60% af organisationen udfylder et spørgeskema på 66 spørgsmål. Indsamlingen af data er hurtig og sikker, fordi det er web-baseret.

Systemet findes på en lang række sprog herunder dansk, amerikansk og britisk engelsk, fransk, spansk, tysk, svensk, hollandsk og italiensk. Flere sprog er under implementering.

Tidsforbrug ca. 35 min. Resultatet foreligger som en analyserapport på 4 sider, der gennemgår den profil, som hver enkelt i gruppen har beskrevet, samt en gruppeprofil, som viser den samlede gruppes oplevede profil.

Konsulenten hjælper med tolkning og det videre arbejde med analyseresultatet.

 

Mere information / bestilling:

Ønskes mere information, kan du kontakte os på tlf. 3313 1344 eller test@kpas.dk.

Kontakt os

Ring på tlf. 3313 1344

Send mig info om...

MRG Leadership Culture