Strategisk forretningsledelse

Strategisk Forretningsledelse er en workshopbaseret proces for bestyrelser, direktioner og ledere.

Den sikrer en skræddersyet strategiplan for den private eller offentlige virksomhed, organisationen, funktionsenheden eller afdelingen. Og den definerer eller redefinerer mission, vision, mål, strategier og handlingsplaner.

Processen er dynamisk, kreativ og struktureret og den gennemføres ved hjælp af deltagernes interaktive medvirken ud fra beskrivelse af scenarier og gennemførelse af SWOT analyser. 

Mission, vision, mål, strategier og handlingsplaner

ANVENDELSE
Strategisk forretningsledelse hjælper deltagerne til en kreativ, effektiv, vel-struktureret og grundig beslutningsproces omkring virksomhedens eller organisa-tionens strategiplan.


UDBYTTE

Resultatet vil være en direkte implementerbar og kommunikerbar plan, der umiddelbart efter den gennemførte work-shop kan iværksættes i organisationen.

I processen anvendes velafprøvede og veldefinerede værktøjer, kombineret med den nyeste opdaterede viden og teori.

Fremgangsmåden er afprøvet igennem mange workshops og med mange slags organisationstyper. Den sikrer, at de deltagende virksomheder og organisationer får udarbejdet strategiplaner, som er dybt forankret i deltager- og leder-gruppen, og som garanterer en efterfølgende handlekraftig eksekvering af mål og planer samt markant ejerskab for slutresultatet.
 

Den endelige plan vil foreligge i en form, hvor alle deltagerne er i besiddelse af det samme basis-materiale til implementeringen af fastlagte mål og strategier.


PROCESFORM
Processen gennemføres som en intensiv work-shop, hvor samtlige deltagere indgår i alle arbejdsprocesser og opgaveløsninger. Derved sikres den optimale anvendelse af deltagernes kompetencer og viden.

 

KONSULENT
Processen styres og gennemføres af Senior konsulent, bestyrelsesformand, tidl. CEO Bjørn Meier der besidder forretningsmæssig baggrund som både selvstændig og især som topleder, med mange års erfaring i gennemførelse af strategiprocesser på højeste niveau.

 

MERE INFORMATION/BESTILLING
Kontakt os for yderligere information på tlf. 3313 1344, info@kpas.dk,  eller direkte til Bjørn Meier på 28 88 25 06, e-mail: bjm@kpas.dk

Kontakt os

Ring på tlf. 3313 1344

Send mig info om...

Strategisk Forretnings-ledelse