Organisationsudvikling

Teamudvikling

Et godt team opstår ikke af sig selv... og slet ikke et handlekraftigt team!

Alle projekter og alle fælles opgavers succes afhænger af teamkvaliteten. Selv den dygtigste medarbejder eller leders individuelle kunnen er utilstrækkelig, hvis ikke teamet har de rette samarbejds- og eksekveringskompetencer.

Enten det drejer sig om lederteams eller medarbejderteams, udspringer evnen til at handle på baggrund af den samlede mængde personlige potentialer og kompetencer, som kan udvikles, sættes yderligere i relief og modnes i en teamsammenhæng.

Præcise analyseværktøjer

Når Kjerulf & Partnere arbejder med teamudvikling, hvad enten det er lederteams eller medarbejderteams, bruger vi som udgangspunkt vores erhvervspsykologiske testværktøjer. Det kan fx. være KP Handlekraft Teamprofil, som hurtigt og præcist kan kortlægge potentialer, synergier og mulige forbedringer i et team. Værktøjet synliggør de områder, hvor teamet kan blive bedre og giver os mulighed for at sætte ind med tiltag, som kan løfte teamet og modne det.

Under processerne i teamudviklingen skaber vi plads til individets råderum og fokuserer på at balancere det enkelte teammedlems/leders udfoldelse med det nødvendige følgeskab.

Under processerne i teamudviklingen skaber vi plads til individets råderum.

Få inspiration til at spotte talenterne

I en teamudviklingsproces er det også relevant at dykke ned i teamets bemanding og se på de enkelte teammedlemmers profiler. Hertil benytter vi analyseværktøjet KP Rolleprofil, som kortlægger rollefordelingen i teamet med det mål at styrke samarbejdet og synergierne.

Det er samtidig vores erfaring at dét, der gør teams robuste, er dets håndtering af de sociale og emotionelle kompetencer. Det er ofte her, det halter.

Bestil en trykprøvning

Lad os trykprøve dit team, projektgruppe, specialgruppe, direktion eller ledelsesgruppe og hjælpe jer til at øge eksekveringsevnen og samarbejdskvaliteten.
 
Vores founder Stig Kjerulf (cand.psych.aut.), har udgivet bogen ”Personlig Handlekraft” (Gyldendal Business), som i dag nærmest er en klassiker på området. Endvidere er Stig Kjerulf medforfatter til bogen ”Handlekraft – Kunsten at eksekvere” (L&R Business). Se vore bogudgivelser...

Ring til os på tlf. 3313 1344 eller benyt formularen på denne side og modtag yderligere information.

Kontakt os

Ring på tlf. 3313 1344

Send mig info om...

Teamudvikling