Veldokumenterede test og analyser

Erhvervspsykologiske test

KP Testsystemer oversigt


Personlighedstest
Læs mere...

Veldokumenterede personlighedstest er essentielt i enhver HR-afdeling eller konsulentfirma, der beskæftiger sig med rekruttering eller udvikling af mennesker. Kjerulf & Partnere tilbyder tre forskellige typer af personlighedstest. Se vores certificeringskalender...

Lederanalyser
Læs mere...

Personlig udvikling fremmes, jo større indsigt den enkelte har i sin egen adfærd, og denne indsigt er især vigtig, når man leder andre. Vi tilbyder testværktøjer til måling af ledelseseffektivitet, personlig handlekraft, motivation eller eksistentielle værdier m.m.

Teamanalyser
Læs mere...

Med Kjerulf & Partneres testværktøjer til brug for teams hjælpes du til at afklare og forstå om, og hvordan, medarbejderne lykkes i de teams, der arbejdes i ud fra medlemmernes foretrukne roller i gruppesamspillet.

360° Analyser
Læs mere...

Kjerulf & Partneres 360°-analyser giver diagnostisk feedback fra observatører på lederens handlingsmønstre og anviser hvor man kan styrke, modificere eller supplere fokuspersonens ledelsesstil.

IQ-test
Læs mere...

Kombinationen af personlighedstest og IQ-test har vist sig at give det mest præcise svar på en kandidats evne til at præstere, løse komplekse problemstillinger og indlære information hurtigt.

Testning af jobkandidater
Læs mere...

Har du brug for hjælp? Kjerulf & Partnere bistår virksomheder i rekrutteringsprocessen med en bred vifte af rekrutterings- og testpakker fokuseret på medarbejder- eller ledelsesniveau.

Processen understøttes af veldokumenterede personlighedstest- og kognitive testværktøjer samt forud definerede jobkravprofiler m.m.

Vores hjælp kan blandt andet være i form af en 'second opinion' på jobkandidater, test og endelig evaluering af kandidater såvel som konsulentbistand ved teamevaluering, lederudvikling, organisationsanalyse eller assessmentcentre.

Certificering i KP Testsystemer

Du kan selv blive bruger af Kjerulf & Partneres anerkendte testsystemer og anvende dem til dine rekrutterings- eller udviklingsopgaver. Certificering og undervisning varetages af vores erfarne testpsykologer. Læs mere om vores certificeringskurser eller gå direkte til vores kursuskalender.


Ring til os på tlf. 3313 1344 eller benyt formularen på denne side og modtag yderligere information.

Kjerulf & Partneres veldokumenterede personprofilsystemer er udviklet i samarbejde med forskere fra Københavns Universitet.

Det er vigtigt at finde de rigtige medarbejdere og udvikle dem undervejs. Med Kjerulf & Partneres veldokumenterede personprofil-systemer øges træfsikkerheden markant og målbart.

Medarbejderne er din virksomheds fremtid, og det handler derfor om at finde de rigtige personer og udvikle dem undervejs. I praksis er det desværre ikke helt så enkelt, og selv en god menneskekender kan få brug for veldokumenterede værktøjer, som kaster lys over medarbejdernes ressourcer.

Se vores certificeringskalender...

Forsvarligt og etisk
Læs mere...

At benytte præcise, veldokumenterede personlighedstest, personprofilsystemer og analyser er imidlertid ikke nok. Forsvarlig og etisk korrekt brug af test er også af stor vigtighed. Derfor uddannes vores testbrugere på en sådan måde, at de er i stand til at levere en test-feedback, som bliver en tryg og positiv oplevelse for testdeltageren.

Kjerulf & Partnere er aktivt medlem af Videnscenter for Professionel Personvurdering (VPP) og arbejder derfor efter de gældende branchestandarder for professionel personvurdering.

Endelig har vi alle nødvendige godkendelser til at arbejde med og opbevare persondata og efterlever EU’s Persondataforordning.

Forskningsbaserede test og værktøjer

På baggrund af dette værdisæt har Kjerulf & Partnere, i samarbejde med forskere fra Københavns Universitet, udviklet en serie erhvervspsykologiske test og personprofilværktøjer, der gør dig i stand til at ramme plet, når du skal rekruttere eller udvikle din organisation.

Verdens førende testudviklere

Ud over egenudviklede personlighedstest markedsfører Kjerulf & Partnere ligeledes en række test- og profilværktøjer fra nogle af verdens førende testudviklingshuse. Det sætter os i stand til at dække næsten ethvert behov – lige fra personlighedstest over adfærdstest til 360°-analyser og IQ-test.

Se vores certificeringskalender...

Herunder finder du de forskellige typer af personlighedstest og profilværktøjer, som vi udvikler og markedsfører:

Personlig udvikling fremmes, jo større indsigt den enkelte har i sin egen adfærd.

Kontakt os

Telefon 3313 1344

Send mig info om...

Erhvervs-psykologiske test