Oversigt

Organisationsudvikling

Virksomheder i dag er under et konstant pres. Organisationsudvikling indebærer derfor en bevidst, planlagt og målrettet indsats, som indebærer åbenhed overfor at udvikle og iværksætte forandringer - ofte hurtigt.

Har din organisation eller virksomhed hvad der skal til for at drive jeres fremtidige strategi? Udgør ledergruppen det rigtige hold til at føre strategien ud i livet? Trives jeres medarbejdere? Er jeres virksomhed så interessant, at den tiltrækker talenter og evner I at fastholde dem, når de er blevet ansat?

Det kræver en stor grad af selvindsigt, hvis en virksomhedsledelse skal kunne besvare ovennævnte spørgsmål, og, hånden på hjertet, det har de færreste.

Kjerulf & Partnere har udviklet en række markedsledende analyseværktøjer, som medvirker til at finde svarene. På den måde hjælper vi virksomheder og organisationer til at planlægge og iscenesætte processer, der skaber brugbare løsninger og udvirker radikale forandringer.

Corporate X-Ray - et strategisk ledelsesværktøj

Med det traditionelle organisationsdiagram har virksomhedens topledelse udstukket rammerne for den formelle magtfordeling, hvem de reelle beslutningstagere er, og hvor de sidder. Imidlertid viser virkelighedens verden ofte et helt andet billede, end ledelsen forestiller sig.

Med ledelsesværktøjet Corporate X-Ray i hånden præsenterer vore konsulenter et grafisk overblik over den reelle indflydelsesfordeling i organisationen, hvordan egenskaber som Kreativitet, Viden, Energi og Handlekraft er fordelt i virksomheden, hvordan samarbejdet er afdelingerne imellem, hvem de vigtigste medarbejdere i virkeligheden er og meget mere.

Læs mere om vores unikke, strategiske ledelsesværktøj Corporate X-Ray...

Forandringsledelse

Forandringer skal bæres igennem af mennesker, og mennesker flytter sig først, når de selv er aktive medskabere i processen. Den rigtige strategi og den rette plan er derfor vigtig.

Kjerulf & Partnere hjælper din virksomhed med at mobilisere hele virksomheden i større forandringsprocesser.

Læs mere om Forandringsledelse her...

Vore markedsledende analyseværktøjer medvirker til at skabe brugbare løsninger og udvirke radikale forandringer.

Robusthedskursus

Et af tidens store buzz-words er "robusthed", men hvad er robusthed i virkeligheden? Er det positivt eller negativt og kan det udvikles? Kjerulf & Partnere har udviklet et forskningsbaseret Robusthedskursus, der giver svaret og leverer værktøjerne.

Læs mere om vores Robusthedskursus her...

Outplacement

En afskedigelsesproces kan være meget belastende for de involverede. Vore erhvervspsykologer medvirker derfor til at gøre en vanskelig afskedigelsesproces til noget positivt og frugtbart - både for organisationen og den afskedigede.

Læs mere om Outplacement her...

Talentudvikling

Når man arbejder med talentudvikling handler det om andet og mere end faglig dygtighed og talent. Vi har skrevet bøger om emnet, så det optager os meget. Derfor ved vi, at vi kan inspirere din organisation til at spotte talenterne og ikke mindst hjælpe jer til at udvikle dem.

Læs mere om Talentudvikling her...

Fra gruppe til team

Alle projekter og alle fælles opgavers succes afhænger af teamkvaliteten. Selv den dygtigste medarbejders individuelle kunnen er utilstrækkelig, hvis ikke teamet har de rette samarbejds- og eksekveringskompetencer. Lad os hjælpe jer til at øge eksekveringsevnen og samarbejdskvaliteten.

Læs mere om teamudvikling her...

Bestyrelsesudvikling

Med tidens øgede krav til performance og eksekvering er bestyrelsesudvikling vigtigere end nogensinde. Man skal være på forkant, gå forrest, forstå og håndtere de strategiske krav samt de massive forandringer og udfordringer, som en bestyrelse møder.

Læs mere Bestyrelsesudvikling her...

Alle projekter og alle fælles opgavers succes afhænger af teamkvaliteten.

Klima- og medarbejdertilfredshedsundersøgelser

Næsten alle virksomheder lægger vægt på et godt arbejdsklima, men ofte er det baseret på fornemmelser og tilfældige indtryk. Arbejdsklimaet kendes ikke, og slet ikke i detaljer. Hos Kjerulf & Partnere har vi udviklet en metode til at gennemføre klimaundersøgelser, som giver præcise svar.

Læs mere om Klima- og Medarbejdertilfredshedsundersøgelser her...

Foredrag eller workshops

Ønsker du at blive provokeret og inspireret? Så lad os holde workshop eller foredrag i din organisation. Emnerne kunne f.eks. handle om bestemte organisations- og ledelsesmæssige udfordringer, kriseledelse, personlig handlekraft (eksekvering) eller hvordan man opbygger optimalt samarbejdende teams.

Læs mere om vores Foredrag og Workshops her...


Ring til os på tlf. 3313 1344 eller benyt formularen på denne side og modtag yderligere information.

Kontakt os

Ring på tlf. 3313 1344

Send mig info om...

Organisations-udvikling