Assessment og evaluering af kandidater

Assessment

En fejlansættelse er kostbar. Når alle parametre indregnes, viser beregninger, at omkostningerne ved fejlrekruttering på lederniveau kan løbe op imellem 700.000 og 1 million kroner!

Rekruttering af ledere og nøglemedarbejdere er et kritisk succesparameter på dagens jobmarked, hvilket stiller krav til virksomhedernes proces og udvælgelse af den endelige kandidat.

 

Evaluering af slutkandidater

Kjerulf Executive Search bistår virksomheder i rekrutteringsprocessen med en bred vifte af rekrutterings- og udviklingspakker rettet mod medarbejder- eller ledelsesniveau.

Processen understøttes af veldokumenterede personlighedstest- og kognitive testværktøjer samt forud definerede jobkravprofiler m.m.

Vores hjælp kan blandt andet være i form af 'second opinion' af slutkandidater, test og endelig evaluering af kandidater såvel som konsulentbistand ved teamevaluering, organisationsanalyse eller assessmentcentre.

 

Fejlansættelser på lederniveau kan løbe op imellem 700.000 og 1 million kroner!

Professionel assessment

Kontakt Kjerulf Executive Search på tlf. 3313 1344 for yderligere information eller benyt formularen på siden.

Kontakt os

Ring på tlf. 3313 1344

Send mig info om...

Assessment