Testning og evaluering af kandidater

Testning

En fejlansættelse er kostbar. Når alle parametre indregnes, viser beregninger, at omkostningerne ved fejlrekruttering på lederniveau kan løbe op imellem 700.000 og 1 million kroner!

Rekruttering af ledere og nøglemedarbejdere er et kritisk succesparameter på dagens jobmarked, hvilket stiller krav til virksomhedernes proces og udvælgelse af den endelige kandidat.

 

Evaluering af slutkandidater

Kjerulf & Partnere bistår virksomheder i rekrutteringsprocessen med en bred vifte af rekrutterings- og udviklingspakker fokuseret på medarbejder- eller ledelsesniveau.

Processen understøttes af veldokumenterede personlighedstest- og kognitive testværktøjer samt forud definerede jobkravprofiler m.m.

Vores hjælp kan blandt andet være i form af 'second opinion' på jobtkandidater, test og endelig evaluering af kandidater såvel som konsulentbistand ved teamevaluering, lederudvikling, organisationsanalyse eller assessmentcentre.

 

 

Fejlansættelser på lederniveau kan løbe op imellem 700.000 og 1 million kroner!

Professionel testning og profilering

Kontakt Kjerulf & Partnere på tlf. 3313 1344 for yderligere information eller benyt formularen på siden.

Kontakt os

Ring på tlf. 3313 1344

Send mig info om...

Testning