Personlig Individuel Lederudvikling (PIL)

Lederudvikling

Bliv knivskarp som leder i et individuelt og personligt tilpasset lederudviklingsforløb. Personlig Individuel Lederudvikling (PIL) er et intensivt udviklings- og læringsforløb, som foregår én-til-én.

Programmet faciliteres af Kjerulf & Partneres erfarne erhvervspsykologer og skræddersys specifikt til dig.

 

Som leder i en virksomhed eller organisation skal du kunne forstå og håndtere de massive forandringer, som din branche møder eller vil møde.

For at kunne skabe forandringer og imødekomme udfordringer har du måske et specifikt behov for sparring og lederudvikling?

Ikke to lederes dagligdag og udfordringer er ens. Alle har vi forskellige udfordringer og dilemmaer, hvilket er grundtanken bag udviklingen af PIL-programmet.

 

Lederudvikling for topledere og specialister

I lyset af de mange forskelligartede udfordringer, som karakteriserer et lederjob i dag, har Kjerulf & Partnere designet udviklings- og læringsprogrammet ”Personlig, Individuel Lederudvikling (PIL)”. PIL henvender sig til dig, som er topleder, mellemleder eller specialist.

Behovet for lederudvikling og ledersparring kan være af personlig karakter, eller det kan knytte sig direkte til lederrollen – eller begge dele. Uanset hvilke dilemmaer eller udfordringer, du måtte opleve i relation til dit ledervirke, tager vi højde for dette i udformningen af dit personlige og individuelle lederudviklingsprogram.

 

Personlig ledercoaching og -sparring

PIL-programmet er et personligt tilpasset ledercoaching- og mentoring-forløb, hvor du dels får ledersparring, men også bliver indført i den nyeste viden om ledelsesteorier, lederens vilkår, dilemmaer og muligheder med henblik på at udvikle og forfine dine kompetencer.

Programmet er intensivt og effektivt, målrettet dine behov og med dig i centrum. Der anvendes et eller flere relevante erhvervspsykologiske profilværktøjer til at give dig en konkret åbningsbalance på dit lederskab. Hvilke profilværktøjer, der anvendes, aftales med dig under en indledende samtale.

 

Rammen for PIL-programmet

PIL-programmet gennemføres hos Kjerulf & Partnere. Afhængigt af din ledererfaring strækker forløbet sig over:

  • 6-10 personlige én-til-én rådgivnings- og læringssessioner.
  • 1-1½ time pr. session.
  • Periode fra 3 til 5 måneder med ca. 14 dage imellem hver session.

Undervejs tilpasses og justeres programmet, så det passer 100 % til dit aktuelle behov, ledelses-niveau og ledelseserfaring.

En personlig, lederfaglig kompetenceudvikling med indhold i form af nyeste viden og forskning.

 

Udbytte af personlig lederudvikling

Du bliver bevidst om dine potentialer og udfordringer samt på kravene til din professionelle rolle – som den, der skaber værdi for medarbejderne i din afdeling og organisation. Din viden om lederens eller specialistens vilkår og muligheder bliver skærpet af den nyeste viden, herunder kortlægning af din lederidentitet, forståelse for ledelsesdimensionen, dine styrker, svagheder, udviklingsområder og meget mere.

 

Erhvervspsykologerne bag lederudviklingen

Sessionerne gennemføres af Kjerulf & Partneres erfarne erhvervspsykologer, som har solid erhvervspsykologisk baggrund – teoretisk såvel som praktisk. Du får mulighed for at trække på psykologernes praktiske erfaringer fra deres daglige arbejde med mange typer ledere og virksomheder.

Kontakt os på tlf. 3313 1344 for yderligere information eller benyt formularen på siden.

Kontakt os

Ring på tlf. 3313 1344

Send mig info om...

Lederudvikling